This website uses cookies to give you the best possible experience. By using this site, you accept our use of cookies. Read our Cookie Policy to learn more.

Ok
UTBILDNING OCH RESULTAT
MÖJLIGHET TILL BÄTTRE ARBETSRESULTAT GENOM UTBILDNING
Milestone-partner?

Åtkomst till utbildningsportalen för partners
där du kan få gratis partnerutbildning,
registrera dig för en Milestone-kurs eller
göra en Milestone-certifikatsutvärdering

Milestone-kund?

Tillgång till utbildningsportalen
för kunder med gratis e-utbildning
och kurser i hur du använder XProtect®- och
Milestone™ Husky-produkterna

Se hur Milestones utbildningar kan främja verksamhetens resultat

Anställdas expertis driver affärsresultaten

Målsättningen för Utbildning & Resultat-teamet är att göra det möjligt för Milestone-gemenskapens medlemmar att stärka arbetsresultaten genom att fördjupa sina kunskaper i att utveckla och implementera Milestone-lösningar.

För våra partners:

När teamets expertis utökas främjar det verksamhetens resultat eftersom du får tillgång till de kompetenser och färdigheter som behövs för att snabbt och effektivt specificera och installera Milestone-lösningar.

För våra kunder:

Partners expertis gör det möjligt för kunderna att få rätt lösning för sina behov och minskar projektriskerna eftersom Milestone-certifierade partners har bekräftade kompetenser och färdigheter som behövs för en bra installation.

Vad är tillgängligt för partners?

I utbildningsportalen för partners kan partners med ett My Milestone-ID få tillgång till gratis e-utbildning genom att registrera sig
för instruktörsledda kurser och göra en officiell Milestone-certifikatsbedömning.

e-utbildning:

Gratis onlinekurser som ger deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter som hjälper dem att utforma, installera och konfigurera eller använda våra produkter. De interaktiva e-utbildningsmodulerna gör det enkelt att navigera till specifika arbetsuppgifter och ta del av praktiska övningar där vi går igenom stegen i interaktiva simuleringar. Modulerna kan nås dygnet runt från datorn eller surfplattan och finns översatta på flera språk.

Våra e-utbildningskurser är indelade i åtta kategorier. Våra e-utbildningskurser omfattar:

 • Upptäck nya funktioner i XProtect®
 • Kom igång med XProtect®
 • Sälja Milestone-lösningar
 • Designa Milestone-lösningar
 • Konfigurera och använda XProtect®-funktionerna
 • Konfigurera och använda Milestone-tilläggen
 • Konfigurera en Milestone Husky™
 • Utveckla med MIP SDK
   • Certifikatsutvärderingar:

Personer som klarar onlinecertifieringen får ett intyg på sin kompetens och kan garantera för kunderna att de kan utforma, installera och konfigurera övervakningslösningar utifrån de aktuella behoven. Utvärderingarna kan nås dygnet runt från datorn eller surfplattan och finns tillgängliga på flera språk.

Certifieringarna krävs dessutom för att gå vidare i Milestones partnerkanalsprogram. Intyg utfärdas till de som klarar certifikatsutvärderingarna och dessa blir därefter tillgängliga i personens profil.

   • Milestone Certified Integration Technician (MCIT)
   • Milestone Certified Integration Engineer (MCIE)
   • Milestone Certified Design Engineer (MCDE)
   • Klassrumsutbildning:

    Milestone tillhandahåller kurser på plats runtom i världen och på olika språk. Dessa kurser gör det lättare att tillämpa kunskapen i praktiken genom checklistor och hjälpdokument som deltagarna kan ta med sig ut i fält. Du kan hitta och registrera dig för en lokal kurs nära dig via utbildningsportalen för partners.

   • Milestone teknisk konfiguration, nivå 1

   • Detta 3 dagar långa seminarium ger deltagarna möjligheten att gå igenom hur man konfigurerar ett medelkomplext system utifrån specifikationer baserade på realistiska situationer och med tillgång till råd från en expertinstruktör.

   • Seminariet förbereder deltagarna inför onlineutvärderingen för MCIT-certifieringen.
   • Milestone teknisk konfiguration, nivå 2

   • Detta 3 dagar långa seminarium tillhandahåller ytterligare fördjupningar i hur man installerar och konfigurerar mer komplexa installationer med XProtect Advanced VMS.

   • Seminariet förbereder deltagarna inför onlineutvärderingen för MCIE-certifieringen.
  • Milestone lösningsdesign

  • Denna tvådagarskurs tillhandahåller deltagarna med kompetensen och färdigheterna som behövs för att utforma övervakningssystem med Milestone XProtect® Advanced som effektivt kan stödja kundens övervakningsmål och optimera avkastningen.
  • Kursen förbereder deltagarna inför onlineutvärderingen för MCDE-certifieringen.

Vad kan kunder ta del av?

I utbildningsportalen för kunder kan slutkunder
få tillgång till gratis e-utbildning utan att behöva ett My Milestone-ID.

e-utbildning

  • Kom igång med XProtect® Smart Client

  • Kom igång med XProtect® Web Client

  • Installera och använda en Milestone Husky™ M10

  • Använda XProtect® LPR

  • Använda XProtect® Smart Map

Vill du bli Milestone-partner?
Registrera dig för vårt program för partners