This website uses cookies to give you the best possible experience. By using this site, you accept our use of cookies. Read our Cookie Policy to learn more.

Ok

Hitta din lösning bland våra Tredjepartslösningar

Milestone XProtect ® videohanteringsprogramvara integreras med ett brett urval av tredjeparts programvara-applikationer. För att möjliggöra videolösningar med IT-infrastrukturkomponenter, samarbetar Milestone även med erkända hårdvaruleverantörer. Tillsammans kan de hjälpa till att lösa alla dina videosystemutmaningar. Du kan filtrera efter XProtect-programvaruprodukt, kategori, region eller utföra en frisökning.
Milestone certifierad lösning

Denna distinktion indikerar att lösningen har certifierats med Milestone XProtect-plattformen. Certifieringen fokuserar på att testa lösningens funktionalitet, påverkan på prestandan och användbarhet.

Ansvarsfraskrivelse
Informationen i lösningsguiden har härletts från tredjeparters källor och tillhandahålls av Milestone Systems "as is". Milestone accepterar inte något ansvar eller skadeståndsansvar för noggrannheten, innehållet, hur integrerad den är, lagligheten eller tillförlitligheten av informationen i lösningsguiden.