Vill du bli en Milestone-partner?

Nyttja alla fördelar med att delta i programmet Milestone Channel Partner och få möjligheten att sälja Milestones produkter som en återförsäljare för Milestone. Ansök nu genom att fylla i formuläret nedan, så återkommer vi med information om nästa steg.

Observera följande när du fyller i formuläret nedan:

1. Allmänna e-postadresser till företaget och webbaserade e-postadresser accepteras inte. T.ex. sales@, ceo@, @gmail.com, @hotmail.com
2. Ange endast siffror i sifferfälten då formuläret inte kan skickas med skiljetecken eller specialtecken.

Ansökan för att bli en Milestone-återförsäljare

Genom att skicka in detta formulär samtycker du till att bli kontaktad av Milestone angående din ansökan. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke här.
Företagsinformation
Företagsnamn*
Ange ditt företagsnamn.
Adress*
Ange din adress.
Postnummer*
Ange postnummer.
Ort*
Ange din ort.
Region eller land*
Välj land eller region.
Momsregistreringsnummer*
Ange ditt momsregistreringsnummer.
Företagets webbplats*
Ange ditt företags webbsida.
Kontaktinformation
Förnamn*
Ange ditt förnamn.
Efternamn*
Ange ditt efternamn.
E-post*
Vänligen förse oss med en giltig e-postadress för din affärsrörelse eller organisation.
Telefon*
Ange både lands- eller riktnummer och telefonnummer.
Önskat språk*
Ange det språk som du föredrar.
Villkor*

Villkor

GENOM ATT SCROLLA NER TILL BOTTEN AV DETTA AVTAL OCH KLICKA PÅ KNAPPEN “JAG ACCEPTERAR” GÅR FÖRETAGET MED PÅ ATT BINDA SIG TILL DETTA AVTAL OCH DENNA WEBBSIDA (INKLUSIVE DESS ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH INTEGRITETSMEDDELANDE) VARAV SAMTLIGA INKLUDERAS I, OCH UTGÖR EN DEL AV, DETTA AVTAL. FÖRETAGET BEKRÄFTAR ÄVEN ATT DET HAR LÄST OCH FÖRSTÅR DETTA AVTAL. FÖRETAGET MåSTE ACCEPTERA DETTA AVTAL INNAN DET KAN DELTA I MILESTONES PARTNERPROGRAM.

1. Definitioner
2. Tillämpningsområde
3. Programmet
3.a. Registrering
3.b. Programförändringar
3.c. Programförmåner
3.d. Produkter och prissättning
3.e. Partnerbenämningar och rekommenderade rabatter
3.f. My Milestone
3.g. Användning av företagsinformation
3.h. Huvudgeneration och integritet
3.i. Företagets rättigheter och skyldigheter
3.j. Flera platser (en organisation)
3.k. Samtycka till att motta elektronisk kommunikation
3.l. Tilldelning
3.m. Skyldigheter
3.n. Varumärken
3.o. Villkor och kontraktsavslut
Milestone och Företaget går med på följande villkor för företagets deltagande i Milestones partnerprogram.

1. Definitioner

”Filial” innebär alla juridiska enheter som äger, är ägda av eller delvis ägs av Milestone eller företaget. Äga innebär att inneha eller kontrollera mer än 50% av andelarna, intressen eller tillgångar tillhörande den juridiska enheten.

”Avtal” innebär detta avtal för Milestone Channel Partner-programmet.

”Företag” innebär den affärsenhet som omnämns i undertecknandet av detta avtal.

”Plats” innebär företagsfilialer som har tagit del av programmet och som associeras med företaget och som tar del av programmets förmåner.

”Milestone” innebär Milestone SystemS A/S (och dess tillhörande filialer).

”Milestone Material” innebär all Milestone-teknik (inklusive mjukvara), tjänster, information, material och andra förmåner som företaget erbjuds genom programmet.

”Program” innebär Milestones partnerprogram.

"Programmedlem" innebär en affärsenhet som uppfyller programmets behörighetskrav enligt vad som anges i programguiden.

”Programguide” innebär guiden som finns på programmets webbsida och som utgör en del av avtalet. Programguiden erbjuder extra orientering kring programmet och programkraven.

”Programbenämning(ar))” innebär företagets deltagandenivå i programmet. Det finns fyra programnivåer (i) Silver, (ii) Gold, (iii) Platinum och (iv) Diamond. Programbenämning och krav beskrivs helt i programguiden.

”Programmets webbplats” innebär webbplatsen som för tillfället finns tillgänglig på https://www.milestonesys.com/MyMilestone eller likvärdig lokal webbplats, eller en efterträdande webbplats som har utvecklats av Milestone. Programmets webbplats erbjuder verktyg och information om programmet, inklusive programguide.

”Tjänster” innebär support, rådgivning och andra tjänster eller råd, inklusive alla resulterande tjänster som levereras, tillhandahållna genom programmet eller genom andra serviceerbjudanden.

2. Tillämpningsområde

Detta program är utformat för att hjälpa företag med att leverera lösningar baserade på Milestones teknik. Företagets deltagande i detta program är frivilligt. Inget i detta avtal hindrar företaget från att stödja, marknadsföra, distribuera eller använda teknik som inte är från Milestone.

3. Programmet

3.a. Registrering

Efter att företaget har accepterat detta avtal kommer Milestone att rådge företaget kring dess samtycke och företagets registrering.

3.b. Programförändringar

Milestone har rätt att ändra eller avsluta programmet eller delar av det. Milestone kommer skriftligen att avisera företaget 30 dagar före en faktisk programförändring via post eller e-post. Milestone kommer även att avisera företaget skriftligen via post eller e-post 60 dagar innan om Milestone har som avsikt att avsluta programmet. Dessa notiser kommer att skickas via e-post eller till den adress som företaget har angivit I sin programprofil.

För alla andra förändringar bär företaget ansvaret att kolla programmets webbplats regelbundet. Företaget kommer att bindas till förändringar på programmets webbplats från det datum som förändringarna publiceras, men förändringarna kommer inte att appliceras retroaktivt.

3.c. Programförmåner

Företaget kommer att motta förmåner under programmet enligt beskrivningar I programguiden och på programmets webbplats. Förmånerna kan variera mellan programversioner, kompetens och mellan länder. Förmåner kan gälla rekommenderade rabatter, försäljning, marknadsföring, utbildning, teknik, tjänster, program för teknikutveckling och möjligheten att köpa, använda och distribuera Milestones produkter.

Förmåner som företaget kan få under programmet gäller mjukvara som är demoversioner eller versioner som inte får säljas och inte får distribueras till företagets kunder.

3.d. Produkter och prissättning

Företaget får tillgång till tillverkarens föreslagna återförsäljarprissättning (eng: MSRP) genom information under My Milestone. Milestone publicerar nya prislistor varje kvartal via My Milestone. Milestone förbehåller sig rätten att ändra priser för existerande produkter, presentera nya produkter och att annonsera slutpunkt för produkter utan tidigare notiser.

3.e. Partnerbenämningar och rekommenderade rabatter

En partnerbenämning är ett erkännande av företaget, som baseras på särskilda krav. Dessa krav kan variera mellan länder, certifieringsstatus och företagsmedlemmars inkomstförhållande till Milestone. Företaget mottar en benämning baserad på de kriterier det uppnår. När företaget följer dessa kriterier belönar Milestone genast företaget med tillhörande benämning. Om företaget misslyckas med att följa benämningskriterier, på grund av utgånget certifikat eller att en certifierad anställd lämnar företaget, ger Milestone företaget en period på tre (3) månader för att uppnå kriterierna. Vid misslyckande med att följa kriterierna efter tremånadersperioden kommer en nedgradering av benämning att ske.

Rekommenderad rabatt som kan tillräknas baseras på inkomstkriterier och kan flyttas till inledningen av ett kalenderår. En högre rekommenderad rabatt kan tillräknas under hela kalenderåret. Företagets rekommenderade rabatt används endast som riktlinjer. Milestone informerar distributör(er) om företagets rekommenderade rabatt. Milestone ger distributörer avdrag beroende på företagets lager och distributören bestämmer själv försäljningspriset till företaget.

3.f. My Milestone

Företaget ges tillträde till My Milestone via ett användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord är individuella för företagets medarbetare och måste förvaras säkert. Användarnamn och lösenord ges inte vidare till en tredje part. Milestone tar sig rätten att dra in inloggningsmöjligheter vid misstanke om brutna användarvillkor.

My Milestone innehåller den senaste informationen som kring själva programmet, så det rekommenderas att man kollar detta regelbundet.

3.g. Användning av företagsinformation

Företaget ger Milestone rätten att använda företagsinformation, inklusive namn, adress, kontaktinformation, och logotyp som har angetts i profilen för att göra reklam för företaget på Milestones webbplats, såsom under sektionen “Försäljningsställen”. Under inga omständigheter kommer Milestone att publicera eller dela med sig av företagets konfidentiella information till en tredje part.

3.h. Huvudgeneration och integritet

Milestone kan ge förmåner såsom att bistå företaget vid försäljningsvägledning och support i form av tillgång till information, verktyg, mallar och rapporter (t.ex. i My Milestone Lead-systemet). I synnerhet kan Milestone ge vägledning till företaget i form av personuppgifter om kunder. ”Personuppgifter” inkluderar information som möjliggör att en individ kan identifieras eller bli kontaktad (med namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, finansiell information eller kontonummer). Personuppgifter som rör vägledning som skapats av Milestone och som tilldelats företaget får endast användas av företaget och företagets säljare för att underlätta försäljning av särskilda produkter eller tjänster eller en grupp produkter och/eller tjänster som intresserar kunden. Företaget får inte använda eller dela med sig av personuppgifter som rör vägledning som skapats av Milestone, för något annat syfte så vida företaget inte har kundens samtycke.

3.i. Företagets rättigheter och skyldigheter

Företaget går med på att aktivt marknadsföra Milestones produkter, åtminstone i det land där företaget är juridiskt skrivet.

Företaget kan köpa och sälja Milestones Professional-produkter utan villkor. Milestone ger försäljningsrättigheter rörande Avanced-produkter genom att tilldela en särskild certifieringsgrad och godkännande. Den nuvarande certifieringsgraden som krävs för att sälja Avanced-produkter beskrivs I programguiden. Företaget kan aktivt använda Milestones material och tjänster som hittas i programmet för att marknadsföra Milestones produkter.

3.j. Flera platser (en organisation)

Företag med fler än en juridisk filial, antingen i ett eller i flera länder, och där huvudbolaget klart har uttryckt för Milestone att alla delar av företaget skall länkas till huvudkontot, täcks inte av detta avtal utan måste teckna ett separat avtal. Vänligen kontakta Milestone för mer information.

3.k. Samtycka till att motta elektronisk kommunikation

Partnern och alla berörda individer ger sitt medgivande till att ta emot elektroniska meddelanden, som de inte har ansökt om, från Milestone. Varje sådant elektroniskt meddelande som företaget inte har bett om skall ange ett klart alternativ för att kunna avsluta mottagande av fler liknande meddelande samt en klar identifiering av avsändaren. Elektroniska meddelanden som företaget inte har bett om och som kommer från Milestone skall vara relevanta för affärsrelationen mellan Milestone och partnern.

3.l. Tilldelning

Kanalpartnern har ingen rätt att vidarebefodra eller på annat sätt tilldela sina rättigheter eller skyldigheter i avtalet utan ett skrivet godkännande av Milestone. Milestone kan överföra alla rättigheter och skyldigheter i avtalet till en filialenhet, eller på annat sätt relaterad försäljningsenhet till företaget, som står för en stor del av eller samtliga av tillgångarna från Milestone.

3.m. Skyldigheter

Milestone har ansträngt sig till det yttersta för att försäkra att det Milestone-material som visas på My Milestone är riktigt. Fel kan emellertid förekomma. Milestone tar inget ansvar eller skyldigheter för felaktigt material.

3.n. Varumärken

Företaget ska marknadsföra de produkter som omfattas genom att använda varumärken, namn, logotyp och annan identifiering relaterat till Milestone. Företaget får varken inom försäljning eller på annat sätt ansöka om registrering av eller direkt registrera varumärken eller andra marknadsresurser och/eller dokumentation som är Milestones egendom eller varumärken, marknadsresurser och/eller dokumentation som kan förväxlas med Milestones äganderätt. Företaget kan varken direkt eller indirekt använda Milestones namn, varumärke eller andra exklusiva rättigheter som en del av sitt eget namn.

3.o. Villkor och kontraktsavslut

Vid vilket tillfälle som helst kan företaget avbryta programmedlemskapet genom att informera Milestone skriftligen. Alla fördelar rörande programrättigheter upphävs och företagets uppgifter tas bort från alla allmänna listor på webbplatser som ägs av Milestone. Företaget kan inte använda programmets märke, logotyper och andra referenser till programmet på något sätt.

All konfidentiell information som tilldelats företaget eller Milestone måste lämnas tillbaka, förstöras och på annat sätt hållas konfidentiellt efter att programmedlemskapet har avbrutits. Milestone tar sig rättigheten att skriftligen upphäva företagets medlemskap efter att det har beviljats, vid vilken tidpunkt som helst och av vilken anledning som helst.

För att skicka din ansökan, vänligen acceptera villkoren.

Milestone hanterar dina kontaktuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy. Här hittar du också information om dina sekretessbehörigheter och vår lagringspolicy.

Alla fält är obligatoriska.*