Find a Milestone reseller

Ingen resultater, prøv et annet område på kartet.
For mange resultater, begrens søket ditt.
Milestone Diamond-forhandler
Diamond-partnere regnes som eksperter innen sine felt og har omfattende opplæring i, og erfaring med hele vår produktportefølje. De kan innfri forespørsler på installeringer for de mest sofistikerte og krevende prosjekter.
Milestone Platinum-forhandler
Platinum-partnere har mottatt det høyeste opplæringsnivået og sertifiseringer for arbeid med Milestone-produkter og kan tilby alt fra Milestones produktportefølje. De har erfaring og kunnskap til å håndtere alle prosjekter, uavhengig av kompleksitet.
Milestone Gold-forhandler
Gold-partnere er sertifisert i design, installering og konfigurering av Milestone-produkter. De kan selge hele utvalget av Milestone-produkter og er i stand til å håndtere prosjekter av moderat kompleksitet.
Milestone Silver-forhandler
Silver-partnere er kvalifisert til å selge produktutvalget definert som «Business ready».
{{if ClassificationString == 'None' }} None {{else ClassificationString == 'Silver' }} Silver {{else ClassificationString == 'Gold' }} Gold {{else ClassificationString == 'Platinum' }} Platinum {{else ClassificationString == 'Diamond' }} Diamond {{/if}}
${Name}
${Address}
{{if PostalCode}} {{if State}} ${City}, ${State}, ${PostalCode}
{{else}} ${City}, ${PostalCode}
{{/if}} {{else}} ${City}
{{/if}} ${Country}
{{if Website}} ${Website}
{{/if}}
{{if Vertical}} Vertical: ${Vertical}
{{/if}} {{if Phone}} Phone: ${Phone} {{/if}}
{{if ClassificationString == 'None' }} {{else ClassificationString == 'Silver' }} Silver {{else ClassificationString == 'Gold' }} Gold {{else ClassificationString == 'Platinum' }} Platinum {{else ClassificationString == 'Diamond' }} Diamond {{/if}}


Milestone reseller levels

There are four levels of Milestone authorized partners, or resellers. The levels indicate the level of experience and expertise the resellers have with Milestone products. To find out about the specific services a reseller provides, please contact the individual reseller.

Milestone diamond reseller

Milestone Diamond reseller
Partners are considered experts within their field and have extensive training in and experience with our entire product portfolio. They are able to fulfill installation requests for the most sophisticated, demanding projects.

Milestone Platinum reseller

Milestone Platinum reseller
Platinum Partners have received the highest level of training and certification in working with Milestone products and are able to offer the full range of Milestone’s product portfolio. They have the experience and skills to handle all projects, regardless of complexity.

Milestone Gold reseller

Milestone Gold reseller
Gold Partners are certified in the design, installation and configuration of Milestone products. They can sell the full range of Milestone products and are capable of handling projects of moderate complexity.

Milestone Silver reseller

Milestone Silver reseller
Silver Partners are qualified to sell the entire business ready product range.