Vil du bli en Milestone-forhandler?

Få fordelene fra Milestone forhandlerprogram og mulighet til å selge Milestone-produkter ved å bli en Milestone-forhandler. Søk nå ved å fylle ut skjemaet nedenfor, så vil vi kontakte deg med detaljer om stegene videre.

Vennligst merk følgende når du fyller ut skjemaet nedenfor:

1. Generiske e-postadresser fra firmaer eller internett er ikke tillatt. For eksempel: salg@, cea@, @gmail.com, @hotmail.com
2. Oppgi kun numeriske sifre i nummerfelt. Bruk av tegnsetting eller symboler forhindrer innsending av skjema.

Søknad om å bli Milestone-forhandler

Ved å sende inn dette skjemaet godtar du å bli kontaktet av Milestone angående søknaden din. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt her.
Informasjon om selskapet
Navn på selskap*
Oppgi navn på selskapet.
Adresse*
Oppgi adresse.
Postnummer*
Oppgi postnummer.
Sted*
Oppgi sted (by).
Land eller region*
Velg land eller region.
MVA-nummer*
Oppgi mva.-nummeret ditt.
Selskapets nettside*
Oppgi selskapets hjemmeside.
Kontaktinformasjon
Fornavn*
Oppgi fornavn.
Etternavn*
Oppgi etternavn.
E-post*
Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse for bedriften eller organisasjonen din.
Telefon*
Skriv inn både landskode (eller regionskode) og telefonnummer.
Foretrukket språk*
Velg ønsket språk.
Vilkår og betingelser*

Vilkår og betingelser

VED Å BLA TIL SLUTTEN AV DENNE AVTALEN OG KLIKKE PÅ KNAPPEN «JEG GODTAR», GODTAR SELSKAPET Å BLI BUNDET AV DENNE AVTALEN OG NETTSTEDET (INKLUDERT DETS BRUKSVILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRING), SOM BEGGE ER INNLEMMET I OG UTGJØR EN DEL AV DENNE AVTALEN. SELSKAPET VISER OGSÅ AT DET HAR LEST OG FORSTÅR DENNE AVTALEN. SELSKAPET MÅ GODTA DENNE AVTALEN FØR DET KAN BLI MED I MILESTONE PARTNERPROGRAM.

1. Definisjoner
2. Omfanget
3. Programmet
3.a. Påmelding
3.b. Programendringer
3.c. Programfordeler
3.d. Produkter og priser
3.e. Partnermerker og anbefalte rabatter
3.f. My Milestone
3.g. Bruk av selskapsinformasjon
3.h. Generering av kundeemner og personvern
3.i. Selskapets rettigheter og plikter
3.j. Flere plasseringer (én organisasjon)
3.k. Samtykke i å motta elektronisk kommunikasjon
3.l. Oppgave
3.m. Ansvar
3.n. Varemerker
3.o. Periode og avslutning
Milestone og selskapet godkjenner følgende vilkår for selskapets deltakelse i Milestone Partnerprogram.

1. Definisjoner

«Datterselskap» betyr enhver juridisk enhet som eies, eies av eller eies sammen av Milestone eller selskapet. Eie betyr å inneha eller kontrollere mer enn 50 % av aksjene, aktiva eller eiendommen til en juridisk enhet.

«Avtale» betyr denne avtalen om Milestone forhandlerprogram.

«Selskap» betyr forretningsenheten som identifiseres i signaturblokken og som har inngått denne avtalen.

«Plassering» betyr selskapets datterselskaper som har meldt seg på programmet og er knyttet til selskapet for å dele fordelene ved programmet.

«Milestone» betyr Milestone Systems A/S (og deres tilknyttede selskaper om hensiktsmessig).

«Milestone-materiale» betyr all Milestones teknologi (inkludert programvare), tjenester, informasjon, materialer og andre fordeler som tilbys til selskapet gjennom programmet.

«Program» betyr Milestone partnerprogram.

«Programmedlem» betyr en forretningsenhet som oppfyller kvalifiseringskravene til programmet, som er definert i programveiledningen.

«Programveiledning» betyr veiledningen som befinner seg på nettstedet for programmet og som er innlemmet i denne avtalen. Programveiledningen gir ekstra veiledning om programmet og programkravene.

«Programmerke(r)» betyr nivået på selskapets deltakelse i programmet. Det finnes fire programnivå: (i) Silver, (ii) Gold, (iii) Platinum og (iv) Diamond. Programmerker og -krav står fullt beskrevet i programveiledningen.

«Nettsted for program» betyr nettstedet som for tiden befinner seg på https://www.milestonesys.com/MyMilestone eller en lignende lokal side, eller en etterfølgende side utpekt av Milestone. Nettstedet for program gir verktøy og informasjon om programmet, inkludert programveiledning.

«Tjenester» betyr støtte, rådgivning og andre tjenester eller råd, inkludert alle resulterende tjenester, som tilbys gjennom programmet eller gjennom andre tjenestetilbud.

2. Omfanget

Dette programmet er laget for å hjelpe selskaper med å levere løsninger basert på Milestones teknologi. Å delta i dette programmet er valgfritt. Ikke noe i denne avtalen begrenser selskapet fra å støtte, fremme, distribuere eller bruke teknologi som ikke kommer fra Milestone.

3. Programmet

3.a. Påmelding

Etter selskapet godtar denne avtalen, gir Milestone beskjed om selskapets godkjenning og påmelding.

3.b. Programendringer

Milestone har rett til å endre eller avvikle programmet eller enhver aspekt av det. Milestone gir selskapet 30 dagers varsel via e-post eller per post om vesentlige programendringer. Milestone gir derimot selskapet 60 dagers varsel på e-post eller per post hvis Milestone har til hensikt å avvikle programmet. Disse varslene sendes til e-posten eller adressen oppgitt av selskapet i programprofilen deres.

For alle andre endringer har selskapet selv ansvar for å sjekke nettstedet for programmet regelmessig. Selskapet blir bundet av endringene på nettstedet for programmet fra den datoen endringene publiseres, men endringene gjelder ikke med tilbakevirkende kraft.

3.c. Programfordeler

Selskapet mottar visse fordeler under programmet, som beskrevet i programveiledningen og på nettstedet for programmet. Fordeler kan variere etter programmerke, kompetanse og land. Fordeler kan omfatte anbefalte rabatter, salg, markedsføring, opplæring, teknologi, tjenester, programmer for teknologiutvikling, og mulighet til å kjøpe, bruke og distribuere Milestone-produkter.

Fordelene som selskapet kan dra nytte av under programmet, inkludert demoprogramvare som ikke kan selges videre, skal ikke distribueres til selskapets kunder.

3.d. Produkter og priser

Selskapet har tilgang til informasjon Manufacturer Suggested Retail Pricing (MSRP) via My Milestone. Milestone publiserer nye prislister hvert kvartal via My Milestone. Milestone forbeholder seg retten til å endre prisen på eksisterende produkter, introdusere nye produkter og annonsere slutt på produkter uten videre varsling.

3.e. Partnermerker og anbefalte rabatter

Et partnermerke er en anerkjennelse gitt til et selskap på bakgrunn av visse krav. Disse kravene kan variere etter land, sertifiseringsstatus og selskapsmedlemmenes inntektsavtale med Milestone. Selskapet mottar et merke hvis det oppfyller visse kriterier. Når selskapet oppfyller disse kriteriene, belønner Milestone umiddelbart selskapet med riktig merke. Hvis selskapet ikke oppfyller merkekriteriet, enten på grunn av, men ikke begrenset til, utløpt sertifisering eller sertifisert ansatt som forlater selskapet, gir Milestone selskapet en periode på tre (3) måneder til å oppfylle kriteriet. Hvis selskapet ikke kan oppfylle dette kriteriet etter tre måneder, fører dette til en nedgradering av merke.

Anbefalte rabatter tjenes basert på inntektskriterier og kan flyttes til begynnelsen av kalenderåret. En høyere anbefalt rabatt kan tjenes opp gjennom kalenderåret. Selskapets anbefalte rabatt brukes kun til veiledning. Milestone informerer distributøren(e) om den anbefalte rabatten til selskapet. Milestone støtter distributører med rabatter avhengig av selskapets nivå, og distributøren bestemmer alene salgsprisen til selskapet.

3.f. My Milestone

Selskapet får tilgang til My Milestone med et brukernavn og passord. Brukernavn og passord er individuelle for selskapets ansatte og må lagres på en sikker plass. Brukernavn og passord skal ikke gis videre til tredjeparter. Milestone forbeholder seg retten til å tilbakekalle innloggingsopplysninger hvis det mistenktes at disse misbrukes.

My Milestone inneholder den nyeste informasjonen knyttet til selve programmet, så det anbefales å sjekke dette regelmessig.

3.g. Bruk av Selskapsinformasjon

Selskapet gir Milestone rett til å bruke selskapets informasjon, inkludert, men ikke begrenset til navn, adresse, kontaktinformasjon og logo som er oppgitt i profilen, til å markedsføre selskapet på et nettsted eid av Milestone, for eksempel på seksjonen om hvor man kan kjøpe produkter. Ikke under noen omstendigheter kommer Milestone til å offentlig vise eller dele selskapets data markert som konfidensiell til en tredjepart.

3.h. Generering av kundeemner og personvern

Milestone kan tilby fordeler som hjelper selskapet med å finne potensielle kunder for salg og støtte i form av tilgang til informasjon, verktøy, maler og rapporter (f.eks. My Milestone Lead-system). Spesielt kan Milestone dele potensielle kunder med selskapet som inneholder personlig informasjon om kunder. «Personlig informasjon» omfatter all informasjon som identifisere en enkeltperson eller la den bli kontaktet (slik som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, faksnummer, finansiell informasjon eller kontonummer). Personlig informasjon knyttet til potensielle kunder fra Milestone, som er gitt til selskapet, må kun brukes av selskapet og selskapets leverandører for å legge til rette for selskapets salg av bestemte produkter eller tjenester eller et sett av produkter og/eller tjenester som er av interesse for kunden. Selskapet skal ikke bruke eller dele noen personlig informasjon knyttet til potensielle kunder funnet av Milestone til noe annet formål dersom ikke selskapet får passende samtykke fra kunden.

3.i. Selskapets rettigheter og plikter

Selskapet samtykker, som et minimum, til aktivt å markedsføre Milestone-produkter i landet der selskapet er juridisk registrert.

Selskapet kan uten forbehold kjøpe og videreselge Milestone Professional-produkter. Milestone gir salgsrettigheter til Advanced-produkter gjennom et visst sertifiseringsnivå og godkjenning. Aktuelt sertifiseringsnivå som kreves for å selge Advanced-produkter står beskrevet i programveiledningen. Selskapet kan aktivt bruke Milestones materialer og tjenester som tilbys under programmet for å markedsføre Milestone-produkter.

3.j. Flere plasseringer (én organisasjon)

Selskap med flere enn ett juridisk datterselskap, enten i ett eller flere land, og der moderselskapet har eksplisitt gitt beskjed til Milestone om at alle enhetene skal knyttes til moderkontoen, ikke dekkes av denne avtalen, men må signere en separat avtale. Ta kontakt med Milestone for ytterligere informasjon.

3.k. Samtykke i å motta elektronisk kommunikasjon

Partneren og alle enkeltpersonene samtykker herved i å motta uoppfordret elektronisk kommunikasjon fra Milestone. All slik uoppfordret elektronisk kommunikasjon skal gi et klart valg om å velge bort dette samt en klart identifisert avsender. Uoppfordret elektronisk kommunikasjon som kommer fra Milestone skal være relevant til forretningsforholdet som er inngått mellom Milestone og partneren.

3.l. Oppgave

Forhandleren skal ikke ha noen rett til å overføre eller på annen måte tildele sine rettigheter eller forpliktelser under avtalen uten samtykke fra Milestone på forhånd. Milestone kan overføre alle rettigheter og forpliktelser under avtalen til en partnerenhet eller i tilknytning til salg av størstedelen eller alle aktivaene til Milestone.

3.m. Ansvar

Milestone har gjort sitt beste for å påse at Milestone-materialer som vises på My Milestone er korrekte. Men feil kan oppstå. Milestone tar ikke noe ansvar for feilaktig materiale.

3.n. Varemerker

Selskapet skal markedsføre de aktuelle produktene ved å bruke varemerker, navn, logo og betegnelse som bestemmes av Milestone. Selskapet kan ikke i salgsterritoriet eller andre steder søke etter registrering av eller registrere varemerker eller andre markedsressurser og/eller dokumentasjon som er egenutviklet av Milestone, eller varemerker, markedsføringsressurser og/eller dokumentasjon som kan forveksles med varemerker som er egenutviklet av Milestone. Selskap kan verken direkte eller indirekte bruke Milestones navn, varemerker eller andre eksklusive rettigheter som en del av sitt eget navn.

3.o. Periode og avslutning

Til enhver tid kan selskapet avbryte medlemskapet i programmet ved å informere Milestone skriftlig. Alle fordeler av programrettigheter trekkes tilbake og selskapets informasjon fjernes fra alle offentlige oppføringer på alle nettsteder som eies av Milestone. Selskapet kan ikke bruke programmerket, -logoene eller andre referanser til programmet på noen som helst måte.

All konfidensiell informasjon som selskapet eller Milestone har fått skal returneres, destrueres eller på annen måte holdes konfidensiell etter at medlemskapet i programmet sies opp. Milestone forbeholder seg retten til skriftlig å tilbakekalle selskapets registrering etter at selskapet er blitt registrert av hvilken som helst grunn og til enhver tid.

For å kunne sende inn søknaden må du godta vilkår og betingelser.

Milestone behandler kontaktopplysningene dine i henhold til personvernserklæringen vår. Her kan du se informasjon om personvernrettighetene dine og om retningslinjene våre for oppbevaring.

Alle feltene er obligatoriske.*