Wilt u een reseller van Milestone worden?

Geniet van de voordelen van het kanaalpartnerprogramma van Milestone en krijg de kans om Milestone-producten te verkopen door een Milestone-reseller te worden. Meld u nu aan door het onderstaande formulier in te vullen. We nemen dan contact met u op voor de vervolgstappen.

Houd rekening met het volgende wanneer u het formulier invult:

1. Algemene zakelijke e-mailadressen en webmailadressen worden niet geaccepteerd. Voorbeelden: info@, sales@, @gmail.com, @hotmail.com
2. Voer in numerieke velden alleen cijfers in. Als u leestekens of symbolen gebruikt, kunt u het formulier niet versturen.

Aanvraag Milestone-reseller

Door het versturen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat Milestone contact met u opneemt over uw aanvraag. U kunt hier te allen tijde uw toestemming intrekken.
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam*
Voer de bedrijfsnaam in.
Adres*
Voer uw adres in.
Postcode*
Voer uw postcode in.
Woonplaats*
Voer uw woonplaats in.
Land of regio*
Selecteer het land of regio.
Btw-identificatienummer*
Voer uw belastingidentificatienummer in.
Website van bedrijf*
Voer de website van het bedrijf in.
Contactgegevens
Voornaam*
Voer uw voornaam in.
Achternaam*
Voer uw achternaam in.
E-mailadres*
Gelieve een geldig e-mailadres van uw bedrijf of organisatie in te vullen.
Telefoon*
Voer zowel uw land- of regiocode als uw telefoonnummer in.
Voorkeurstaal*
Selecteer een voorkeurstaal.
Algemene voorwaarden*

Algemene voorwaarden

DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE OVEREENKOMST TE SCROLLEN EN OP DE KNOP ‘IK GA AKKOORD’ TE KLIKKEN, STEMT BEDRIJF ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST EN DE WEBSITE (INCLUSIEF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID), DIE ALLE ZIJN OPGENOMEN IN EN ONDERDEEL UITMAKEN VAN DEZE OVEREENKOMST. BEDRIJF VERKLAART BOVENDIEN DAT DEZE OVEREENKOMST IS GELEZEN EN BEGREPEN. BEDRIJF MOET DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEREN VOORDAT HET KAN DEELNEMEN AAN HET PARTNERPROGRAMMA VAN MILESTONE.

1. Definities
2. De strekking
3. Het Programma
3.a. Inschrijving
3.b. Wijzigingen in Programma
3.c. Voordelen van Programma
3.d. Producten en prijzen
3.e. Partnerlabels en aanbevolen kortingen
3.f. My Milestone
3.g. Gebruik van bedrijfsgegevens
3.h. Leads genereren en privacy
3.i. Rechten en plichten van Bedrijf
3.j. Meerdere locaties (één organisatie)
3.k. Toestemming tot ontvangen van elektronische communicatie
3.l. Overdracht
3.m. Aansprakelijkheid
3.n. Handelsmerken
3.o. Termijn en beëindiging
Milestone en Bedrijf stemmen in met de volgende voorwaarden voor deelname aan het partnerprogramma van Milestone door Bedrijf.

1. Definities

"Gelieerde onderneming" betekent een rechtspersoon die eigenaar, eigendom of gezamenlijk eigendom is van Milestone of Bedrijf. Eigenaar houdt in dat deze meer dan 50% van de aandelen, belangen of activa van een rechtspersoon in handen heeft of beheert.

"Overeenkomst" betekent deze overeenkomst betreffende het partnerprogramma van Milestone.

"Bedrijf" betekent de zakelijke entiteit, die wordt geïdentificeerd door de ondertekening die in deze overeenkomst is ingevoerd.

"Locatie" betekent de gelieerde onderneming(en) van Bedrijf die zijn ingeschreven voor het Programma en aan Bedrijf zijn verbonden om de voordelen van het Programma te delen.

"Milestone" betekent Milestone Systems A/S (en dochterondernemingen waar van toepassing).

"Materialen van Milestone" betekent alle technologie (waaronder software), diensten, informatie, materialen en overige voordelen van Milestone die via het Programma aan Bedrijf worden geboden.

"Programma" betekent het partnerprogramma van Milestone.

"Programmalid" betekent een zakelijke entiteit die voldoet aan de vereisten voor het Programma zoals gedefinieerd in de Gids van het Programma.

"Gids van Programma" betekent de gids die zich bevindt op de Website van het Programma en die onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst. De Gids van het Programma biedt aanvullende informatie over het Programma en de vereisten van het Programma.

“Programmalabel(s)" betekent het deelnameniveau van Bedrijf aan het Programma. Het Programma kent vier niveaus: (i) Silver, (ii) Gold, (iii) Platinum en (iv) Diamond. De Gids van het Programma bevat een volledige beschrijving van de programmalabels en -vereisten.

"Website van Programma" betekent de website die momenteel beschikbaar is via https://www.milestonesys.com/MyMilestone of een equivalente plaatselijke site, of een opvolgende site die is ontworpen door Milestone. De Website van het Programma biedt hulpmiddelen en informatie over het Programma, inclusief de Gids van het Programma.

"Diensten" betekent ondersteunende, adviserende en overige diensten, inclusief eventuele voortvloeiende te leveren diensten, via het Programma of via een ander aanbod van diensten.

2. De strekking

Dit programma is opgezet om bedrijven te ondersteunen bij het leveren van oplossingen die zijn gebaseerd op technologieën van Milestone. Deelname van Bedrijf aan dit programma is vrijwillig. Niets in deze Overeenkomst weerhoudt Bedrijf van ondersteuning, promotie, distributie of gebruik van technologieën die niet van Milestone afkomstig zijn.

3. Het Programma

3.a. Inschrijving

Nadat Bedrijf deze overeenkomst accepteert, krijgt Bedrijf van Milestone een bevestiging van acceptatie en inschrijving van Bedrijf.

3.b. Wijzigingen in Programma

Milestone heeft het recht om het Programma of enig onderdeel ervan te wijzigen of te staken. Milestone stelt Bedrijf 30 dagen van te voren per e-mail of brief in kennis van een substantiële wijziging. Milestone stelt Bedrijf 60 dagen van te voren per e-mail of brief in kennis als Milestone van plan is het Programma te staken. Deze kennisgevingen worden verzonden naar het e-mail- of postadres dat Bedrijf in het Programmaprofiel heeft opgegeven.

Voor alle overige wijzigingen is Bedrijf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de website van het Programma. Bedrijf is gebonden aan wijzigingen op de website van het Programma vanaf de datum dat deze worden geplaatst, maar de wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing.

3.c. Voordelen van Programma

Bedrijf ontvangt bepaalde voordelen onder het Programma zoals beschreven in de Gids en de Website van het Programma. Voordelen kunnen verschillen per Programmalabel, competentie en land. Voordelen kunnen inhouden: aanbevolen korting, verkoop, marketing, training, technologie, diensten, technologieontwikkelingsprogramma's, en de mogelijkheid tot aankoop, gebruik en distributie van Milestone-producten.

De voordelen die Bedrijf ontvangt onder het Programma, inclusief demosoftware en niet voor wederverkoop bestemde software, zijn niet bedoeld voor distributie aan klanten van Bedrijf.

3.d. Producten en prijzen

Bedrijf heeft toegang tot gegevens over de voorgestelde detailhandelsprijs onder My Milestone. Milestone publiceert elk kwartaal nieuwe prijslijsten via My Milestone. Milestone behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving prijzen van bestaande producten aan te passen, nieuwe producten te introduceren en het einde van de levensduur van producten af te kondigen.

3.e. Partnerlabels en aanbevolen kortingen

Een partnerlabel is een erkenning die aan Bedrijf wordt toegekend op basis van bepaalde vereisten. Deze vereisten kunnen verschillen per land, certificeringsstatus en de omzetverplichting tussen Bedrijf en Milestone. Bedrijf ontvangt een label wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan. Zodra Bedrijf voldoet aan deze criteria, kent Milestone per direct het betreffende label toe aan Bedrijf. Wanneer niet meer aan de criteria voor een label wordt voldaan, bijvoorbeeld vanwege het verlopen van een certificering of het vertrek van een gecertificeerde werknemer bij Bedrijf, krijgt Bedrijf van Milestone een periode van drie (3) maanden om weer aan de criteria te voldoen. Wanneer na de periode van drie maanden niet aan de criteria wordt voldaan, wordt een label in rang verlaagd.

Aanbevolen kortingen worden verdiend op basis van omzetcriteria en kunnen aan het begin van het kalenderjaar worden verlaagd. In de loop van het kalenderjaar kan een hogere aanbevolen korting worden verdiend. De aanbevolen korting van Bedrijf wordt alleen als richtlijn gebruikt. Milestone informeert de distributeur(s) over de aanbevolen korting van Bedrijf. Milestone ondersteunt distributeurs met kortingen afhankelijk van de rang van Bedrijf, en de distributeur bepaalt zelfstandig de verkoopprijs voor Bedrijf.

3.f. My Milestone

Bedrijf krijgt toegang tot My Milestone via een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn persoonlijk voor werknemers van Bedrijf en moeten op een veilige plaats worden opgeslagen. Gebruikersnamen en wachtwoorden mogen niet worden verspreid onder derden. Milestone behoudt zich het recht voor gebruikersgegevens in te trekken bij het vermoeden van misbruik.

My Milestone bevat de meest recente informatie met betrekking tot het Programma zelf, dus het is raadzaam deze regelmatig te raadplegen.

3.g. Gebruik van bedrijfsgegevens

Bedrijf verleent Milestone het recht om de gegevens van Bedrijf te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot naam, adres, contactgegevens en logo die in het profiel zijn opgegeven, om reclame te maken voor Bedrijf op een website van Milestone, bijvoorbeeld in het gedeelte met verkooppunten. In geen geval zal Milestone gegevens van Bedrijf die zijn aangemerkt als vertrouwelijk openbaar weergeven of delen met derden.

3.h. Leads genereren en privacy

Milestone kan voordelen bieden om Bedrijf te ondersteunen bij het genereren van verkoopleads en met toegang tot informatie, hulpmiddelen, sjablonen en rapporten (zoals het systeem My Milestone Lead). In het bijzonder kan Milestone met Bedrijf leads delen die persoonsgegevens van klanten bevatten. “Persoonsgegevens” bevatten informatie waarmee een individu kan worden geïdentificeerd of gecontacteerd (zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, financiële gegevens of accountnummers). Persoonsgegevens met betrekking tot door Milestone gegenereerde leads die aan Bedrijf worden geleverd, mogen alleen worden gebruikt door Bedrijf en leveranciers van Bedrijf met als doel het faciliteren van de verkoop door Bedrijf van de betreffende producten, diensten of pakketten met producten en/of diensten waarin de klant is geïnteresseerd. Bedrijf mag persoonsgegevens met betrekking tot door Milestone gegenereerde leads niet voor enig ander doel gebruiken of delen, tenzij Bedrijf hiervoor de rechtmatige toestemming van de klant krijgt.

3.i. Rechten en plichten van Bedrijf

Bedrijf stemt ermee in de Milestone-producten actief te verkopen, op zijn minst in het land waar Bedrijf wettelijk is geregistreerd.

Bedrijf kan onvoorwaardelijk Milestone Professional-producten kopen en weer verkopen. Milestone verleent verkooprechten voor Advanced-producten via een bepaald certificeringsniveau en goedkeuring. Het huidige certificeringsniveau dat is vereist om Advanced-producten te verkopen wordt beschreven in de Gids van het Programma. Bedrijf kan voor de marketing van Milestone-producten actief gebruikmaken van materialen en diensten van Milestone die onder het programma worden geleverd.

3.j. Meerdere locaties (één organisatie)

Als Bedrijf meerdere rechtspersonen heeft, in één of in meerdere landen, en het moederbedrijf uitdrukkelijk bij Milestone heeft aangegeven dat alle entiteiten aan het account van het moederbedrijf moeten worden gekoppeld, valt Bedrijf niet onder deze overeenkomst, maar moet een afzonderlijke overeenkomst worden getekend. Neem contact op met Milestone voor meer informatie.

3.k. Toestemming tot ontvangen van elektronische communicatie

De partner en alle hierbij betrokken individuen stemmen hierbij in met het ontvangen van ongevraagde elektronische communicatie van Milestone. Dergelijke ongevraagde elektronische communicatie bevat altijd de optie om zich uit te schrijven en een duidelijke identificatie van de afzender. Ongevraagde elektronische communicatie van Milestone moet relevant zijn voor de zakelijke relatie tussen Milestone en de partner.

3.l. Overdracht

De partner heeft geen recht op het overdragen of op enige andere wijze toekennen van zijn rechten of plichten onder de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milestone. Milestone mag alle rechten en plichten onder de Overeenkomst overdragen aan een gelieerde entiteit of in verband met de verkoop van een aanzienlijk deel van of alle activa van Milestone.

3.m. Aansprakelijkheid

Milestone heeft zijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de Materialen van Milestone die op My Milestone worden getoond nauwkeurig zijn. Er kunnen echter fouten voorkomen. Milestone aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig onjuist materiaal.

3.n. Handelsmerken

Bedrijf verkoopt de betreffende producten met de handelsmerken, namen, logo's en aanduidingen zoals bepaald door Milestone. Bedrijf mag binnen het verkoopgebied of elders geen handelsmerken, noch enig andere marketingbronnen en/of documentatie die eigendom zijn van Milestone registreren of de registratie ervan aanvragen; dit geldt ook voor handelsmerken, marketingbronnen en/of documentatie die kunnen worden verward met handelsmerken die eigendom zijn van Milestone. Bedrijf mag direct noch indirect de naam, handelsmerken of andere exclusieve rechten van Milestone gebruiken als onderdeel van de eigen naam.

3.o. Termijn en beëindiging

Bedrijf kan op elk moment het lidmaatschap van het Programma opzeggen door Milestone schriftelijk in te lichten. Alle rechten en voordelen van het Programma worden ingetrokken en de gegevens van Bedrijf worden verwijderd uit alle openbare vermeldingen op alle websites van Milestone. Bedrijf kan op geen enkele wijze gebruikmaken van het programmalabel, de logo's en enige andere referenties naar het Programma.

Alle vertrouwelijke informatie die door Bedrijf of Milestone is verkregen, moet worden geretourneerd, vernietigd en anderszins vertrouwelijk gehouden nadat het lidmaatschap van het Programma is opgezegd. Milestone behoudt zich het recht voor de inschrijving van Bedrijf op elk moment en om welke reden dan ook schriftelijk in te trekken nadat de inschrijving is toegekend.

Accepteer de algemene voorwaarden om de aanvraag in te dienen.

Milestone behandelt uw contactgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Hier vindt u ook informatie over uw privacyrechten en ons bewaarbeleid.

Alle velden zijn verplicht.*