Milestone Systems

הפוך לשותף של Milestone

אנו שמחים לכל הזדמנות ליצירת שותפויות מוצלחות, מעשירות וארוכות טווח.

Milestone Systems מאחדת יותר מ-8,000 שותפי ערוץ מכירות, יותר מ-100 שותפי מצלמות ויותר מ-1,200 שותפי פתרונות, והיא מוכנה ומזומנה להתמודד עם כל אתגר אבטחה או שליטה ובקרה, ללא התחשבות בגודל, במורכבות או במיקום שלו.

 

Distributor

הפוך לשותף מכירות

מפיצים

אנו מעוניינים תמיד בשותפים חדשים. הצטרף לצוות של Milestone כבר היום! המפיצים שלנו מוכרים תוכנות Milestone XProtect למשווקים, לאינטגרטורים ולספקים.

קבל מידע נוסף והפוך למפיץ של Milestone (באנגלית).Resellers

משווקים

תכנית שותפי ערוץ המכירות של Milestone מעניקה למשווקים, לאינטגרטורים ולספקים את הכלים, התמיכה והמומחיות הנדרשים כדי לספק את הפתרונות הטובים ביותר בתחום.

קבל מידע נוסף והפוך למשווק של Milestone (באנגלית).


 

Vertical Specialist

מומחה ענף בתעשייה

התכנית למומחים בענף בתעשייה נועדה עבור שותפי ערוץ מכירות של Milestone שמתמחים באספקת פתרונות אבטחה מלאים עבור ענפי התעשייה השונים, כגון קמעונאות ותחבורה.

קבל מידע נוסף והפוך למומחה בענף בתעשייה של Milestone (באנגלית).


 

Milestone Technical Partner

הפוך לשותף טכני

שותף מצלמות של Milestone

תכנית שותפי המצלמות של Milestone נודעה לחברות שמעוניינות להבטיח שהתקני ה-IP שלהם נתמכים על-ידי מוצרי Milestone.

קבל מידע נוסף והפוך לשותף מצלמות של Milestone.

 

Milestone Solution Partner

שותפי פתרונות של Milestone

תכנית שותפי הפתרונות של Milestone ממלאת תפקיד פעיל בהובלת התעשייה על-ידי תמיכה וקידום של חברות שיוצרות פתרונות כדי לענות על צורכי לקוחות.

קבל מידע נוסף והפוך לשותף פתרונות של Milestone.

 

Architecture and Engineering

תכנית הארכיטקטורה וההנדסה של Milestone

תכנית הארכיטקטורה וההנדסה של Milestone מפותחת במטרה לעזור לארכיטקטים, מהנדסים ויועצים לתכנן מערכות שליטה ובקרה מבוססות IP וליצור עבורן מפרטים. התכנית נועדה לספק כלי תמיכה רבי-ערך כדי לענות על צורכי לקוחות.

קבל מידע נוסף והצטרף לתכנית הארכיטקטורה וההנדסה. 

Milestone certified

הפוך לשותף מוסמך של Milestone

תכנית הארכיטקטורה וההנדסה של Milestone מפותחת במטרה לעזור לארכיטקטים, מהנדסים ויועצים לתכנן מערכות שליטה ובקרה מבוססות IP וליצור עבורן מפרטים. התכנית נועדה לספק כלי תמיכה רבי-ערך כדי לענות על צורכי לקוחות.

קבל מידע נוסף והצטרף לתכנית הארכיטקטורה וההנדסה.


Milestone Systems Israel - מספר טלפון ‎+45 88 300 300 Copyright © 2015 Milestone Systems A/S. כל הזכויות שמורות.