Vähennä tietosuojariskejä VMS Data Privacy Training -koulutuksen kautta

perjantai, 31 tammikuuta 2020

Eri maailmanlaajuiset tietosuojakäytännöt edellyttävät videohallintajärjestelmiä (VMS) käyttäviltä organisaatioilta, että ne käyttävät henkilötietojen suojaamisessa ennaltaehkäisevää lähestymistapaa kaikissa tiedon käsittelyn ja tallennuksen vaiheissa. Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan Euroopan unionissa, mutta se vaikuttaa myös unionin ulkopuolisiin siellä liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin. GDPR:n vaatimusten noudattaminen vaikuttaa moniin kansainvälisiin yrityksiin, joilla on työntekijöitä tai asiakkaita Euroopassa. Itse asiassa Gartnerin tekemässä tutkimuksessa saatiin selville, että lähes 70 prosenttia johtajista eri aloilta piti tietosuojasäädöksiä organisaationsa suurimpana riskinä.

Koska säädösten rikkomisella on merkittävät seuraukset ja sakot voivat olla jopa 4 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta vuosittaisesta liikevaihdosta, on erittäin tärkeää ymmärtää tietosuojasäädösten noudattamisen yksityiskohdat. Tämän seurauksena on myös yhä tärkeämpää kasvattaa riskien tehokkaaseen poistamiseen kohdennettua budjettia, jotta yritysten sisällä voidaan varmistaa mahdollisuudet tunnistaa yksityisiä tietoja ja käsitellä niitä turvallisesti.

Koulutus on tehokas tapa ymmärtää, kuinka monimutkaisia tietosuojasäädöksiä, kuten GDPR:ää, sovelletaan videovalvonnassa. Rekisterinpitäjien, mukaan lukien käyttäjien, turvallisuusvastaavien ja järjestelmävalvojien, täytyy opetella tunnistamaan ja suojaamaan henkilötiedot. Tietojen yhdistelmä nimittäin tekee tiedoista arkaluonteisia.

Varmista videovalvontakäytäntöjen turvallisuus

Asiayhteydellä on videovalvonnassa väliä, joten on tärkeää, että VMS-järjestelmänvalvojat ja -käyttäjät on koulutettu noudattamaan yrityksen videovalvonnan tietosuojakäytäntöä. Käytännön kerrottava, kuinka järjestelmää käytetään, kuinka henkilötietoja käytetään ja mitä tietosuojakeinoja on käytössä. On tärkeää huomioida, mitä ja milloin valvotaan, sillä kyseessä saattavat olla paikat, joissa paljastuu arkaluonteisia tietoja terveydentilasta, rodusta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnollisista tai poliittisista näkemyksistä, joihin kaikkiin sovelletaan voimakasta tietosuojaa.

Tietosuojalait säätelevät myös käsittelyketjua, joka on sähköisen todistusaineiston käsittelyn, hallinnan, siirron, analyysin ja sijoittelun muodostaman tapahtumaketjun kronologinen tallenne. Jos siis esimerkiksi jaat todistusaineistoa rikollisen tapahtuman jälkeen, valvontajärjestelmästä viety tieto, joka päätyy vääriin käsiin, on kriittinen turvallisuusvuoto.

Valvottuja henkilöitä ja vietyjä tietoja voidaan suojata VMS-työkalujen avulla. Niitä ovat salasanasuojaus, digitaaliset allekirjoitukset ja todistusaineiston kannalta epäolennaisten henkilöiden tunnistettavuuden naamiointi.

Aloita kouluttaminen tänään

Milestonelle on erittäin tärkeää minimoida asiakkaiden altistuminen riskeille varmistamalla, että ohjelmistoomme sovelletaan sisäänrakennettua, oletusarvoista ja käyttöönottoa koskevaa tietosuojaa. Seuraa jatkuvaa työtämme turvallisten asennusten varmistamiseksi täällä ja hyödynnä materiaalejamme, kuten Milestonen GDPR-tietosuojaopasta ja yleistä tietosuojatietoisuuskoulutusta omien koulutusohjelmiesi kehittämiseksi.

Ala kouluttaa käyttäjiä, turvallisuusvastaavia ja järjestelmänvalvojia heti maksuttomien tietosuojaa ja verkkoturvallisuutta käsittelevien eLearning-kurssiemme avulla.