Haluatko Milestonen jälleenmyyjäksi?

Ryhdy Milestone-jälleenmyyjäksi, niin pääset nauttimaan Milestonen jälleenmyyjäohjelman eduista ja saat mahdollisuuden myydä Milestone-tuotteita. Hae nyt täyttämällä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä ja kerromme seuraavista vaiheista.

Huomioi seuraavat asiat alla olevaa lomaketta täyttäessäsi:

1. Yksilöimättömiä yrityssähköpostiosoitteita tai verkkosähköpostiosoitteita ei hyväksytä. Näitä ovat esimerkiksi sales@, ceo@, @gmail.com ja @hotmail.com.
2. Kirjoita numerokenttiin ainoastaan numeroita. Välimerkkien tai symbolien käyttö estää lomakkeen lähetyksen.

Milestone-jälleenmyyjien hakemus

Lähettämällä tämän lomakkeen suostut siihen, että Milestone ottaa sinuun yhteyttä hakemukseesi liittyen. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa täällä.
Yrityksen tiedot
Yrityksen nimi*
Anna yrityksesi nimi.
Osoite*
Anna osoitteesi.
Postinumero*
Anna postinumerosi.
Kaupunki*
Anna kaupunki.
Maa tai alue*
Valitse maa tai alue.
ALV-tunnus*
Anna ALV-tunnus.
Yrityksen verkkosivusto*
Anna yrityksen verkkosivujen osoite.
Yhteystiedot
Etunimi*
Anna etunimesi.
Sukunimi*
Anna sukunimesi.
Sähköposti*
Anna yrityksesi tai organisaatiosi voimassa oleva sähköpostiosoite.
Puhelin*
Anna sekä maa- tai aluekoodi että puhelinnumero.
Ensisijainen kieli*
Valitse ensisijainen kieli.
Ehdot*

Säännöt ja ehdot

SIIRTYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN LOPPUUN JA NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA YRITYS SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄTÄ SOPIMUSTA JA TOIMIMAAN VERKKOSIVUJEN SÄÄNTÖJEN (SEN KÄYTTÖEHDOT JA YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖ MUKAAN LUKIEN) MUKAISESTI. NE KAIKKI ON SISÄLLYTETTY TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA NE OVAT OSA SOPIMUSTA. YRITYS VAHVISTAA LISÄKSI LUKENEENSA JA YMMÄRTÄNEENSÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN. YRITYKSEN ON HYVÄKSYTTÄVÄ TÄMÄ SOPIMUS, ENNEN KUIN SE VOI OSALLISTUA MILESTONE-KUMPPANIOHJELMAAN.

1. Määritelmät
2. Soveltamisala
3. Ohjelma
3.a. Ilmoittautuminen
3.b. Ohjelmamuutokset
3.c. Ohjelman edut
3.d. Tuotteet ja hinnoittelu
3.e. Partnerimerkinnät ja suositellut alennukset
3.f. My Milestone
3.g. Yrityksen tietojen käyttö
3.h. Liidien luonti ja yksityisyys
3.i. Yrityksen oikeudet ja velvollisuudet
3.j. Useat sijainnit (yksi organisaatio)
3.k. Sähköisen viestinnän vastaanottoa koskeva suostumus
3.l. Oikeuksien luovuttaminen
3.m. Vastuuvelvollisuus
3.n. Tavaramerkit
3.o. Voimassaoloaika ja päättyminen
Milestone ja yritys hyväksyvät seuraavat ehdot, jotka koskevat yrityksen osallistumista Milestone-kumppaniohjelmaan.

1. Määritelmät

Tytäryhtiöllä tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka omistaa Milestonen tai yrityksen, joka on Milestonen tai yrityksen omistuksessa tai Milestonen tai yrityksen yhteisomistuksessa. Omistamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yli 50 % oikeushenkilön osakkeista, eduista tai varoista on yrityksen tai Milestonen omistuksessa tai hallinnassa.

Sopimuksella tarkoitetaan tätä Milestonen kanavakumppaniohjelmasopimusta.

Yrityksellä tarkoitetaan liiketoimintayksikköä, jonka nimi esiintyy allekirjoitusruudussa ja joka on solminut tämän sopimuksen.

Sijainnilla tarkoitetaan yrityksen tytäryhtiö(i)tä, jotka ovat ilmoittautuneet ohjelmaan ja ovat sidoksissa yhtiön kanssa ohjelman etujen jakamiseksi.

Milestonella tarkoitetaan Milestone Systems A/S -yhtiötä (ja soveltuvin osin sen tytäryhtiöitä).

Milestone-aineistoilla tarkoitetaan Milestonen teknologiaa (muun muassa ohjelmistoja), palveluita, tietoja, aineistoja ja muita yritykselle ohjelman välityksellä tarjottavia etuja.

Ohjelmalla tarkoitetaan Milestone-kumppaniohjelmaa.

Ohjelman jäsenellä tarkoitetaan liiketoimintayksikköä, joka täyttää ohjelmaoppaassa määritetyt ohjelman kelpoisuusvaatimukset.

Ohjelmaoppaalla tarkoitetaan ohjelman verkkosivuilla olevaa opasta, joka on sisällytetty tähän sopimukseen. Ohjelmaopas tarjoaa ohjelmaa ja ohjelman vaatimuksia koskevaa lisäopastusta.

Ohjelmamerkinnällä/ohjelmamerkinnöillä tarkoitetaan tasoa, jolla yritys osallistuu ohjelmaan. Ohjelmatasoja on neljä: (i) Silver, (ii) Gold, (iii) Platinum ja (iv) Diamond. Ohjelmamerkinnät ja -vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti ohjelmaoppaassa.

Ohjelman verkkosivuilla tarkoitetaan verkkosivuja, jotka sijaitsevat tällä hetkellä osoitteessa https://www.milestonesys.com/MyMilestone, vastaavia paikallisia verkkosivuja tai Milestonen ilmoittamaa uudempaa verkkosivustoa. Ohjelman verkkosivuilla tarjotaan työkaluja ja tietoa ohjelmasta, muun muassa ohjelmaopas.

Palveluilla tarkoitetaan tukea, konsultointia ja muita palveluita tai neuvoja, muun muassa mahdollisia palvelusuoritteita, joita tarjotaan ohjelman tai muun palvelutarjonnan välityksellä.

2. Soveltamisala

Tämä ohjelma on suunniteltu auttamaan yrityksiä toimittamaan Milestone-teknologioihin perustuvia ratkaisuja. Yrityksen osallistuminen tähän ohjelmaan on vapaaehtoista. Mitkään tämän sopimuksen ehdot eivät rajoita yrityksen harjoittamaa muun kuin Milestonen teknologian tukemista, myynninedistämistä, jakelua tai käyttöä.

3. Ohjelma

3.a. Ilmoittautuminen

Kun yritys on hyväksynyt tämän sopimuksen, Milestone ilmoittaa yritykselle sen hyväksymisestä ja yrityksen ilmoittautumisesta.

3.b. Ohjelmamuutokset

Milestonella on oikeus muuttaa ohjelmaa osittain tai kokonaan tai keskeyttää se osittain tai kokonaan. Milestone ilmoittaa yritykselle 30 vuorokautta etukäteen sähköpostitse tai kirjeitse ohjelman merkittävistä muutoksista. Milestone ilmoittaa kuitenkin yritykselle 60 vuorokautta etukäteen sähköpostitse tai kirjeitse, jos se aikoo keskeyttää ohjelman. Nämä ilmoitukset lähetetään yrityksen ohjelmaprofiilissaan ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Muiden muutosten osalta yrityksen on tarkistettava ohjelman verkkosivut säännöllisin väliajoin. Yritys sitoutuu noudattamaan ohjelman verkkosivujen muutoksia muutosten julkaisupäivämäärästä lähtien, mutta muutoksia ei sovelleta takautuvasti.

3.c. Ohjelman edut

Yritys nauttii ohjelman nojalla tiettyjä etuja, jotka on kuvattu ohjelmaoppaassa ja ohjelman verkkosivuilla. Edut saattavat vaihdella ohjelman merkinnän, pätevyyden ja maan mukaan. Etuihin saattaa sisältyä suositeltuja alennuksia, myyntiä, markkinointia, koulutusta, teknologiaa, palveluita ja teknologiakehitysohjelmia sekä mahdollisuus ostaa, käyttää ja levittää Milestone-tuotteita.

Yrityksen ohjelman nojalla saamia etuja, muun muassa esittelyohjelmistoja ja ohjelmistoja, joita ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin, ei saa jakaa yrityksen asiakkaille.

3.d. Tuotteet ja hinnoittelu

Yritys voi käyttää My Milestone -osiossa olevia valmistajan ohjevähittäishinnoittelun (Manufacturer Suggested Retail Pricing, MSRP) -tietoja. Milestone julkaisee neljännesvuosittain uudet hinnastot My Milestone -osiossa. Milestone pidättää itsellään oikeuden muuttaa olemassa olevien tuotteiden hinnoittelua, esitellä uusia tuotteita ja ilmoittaa tuotteiden käyttöiän päättymisestä ilman erillistä ilmoitusta.

3.e. Kumppanimerkinnät ja suositellut alennukset

Kumppanimerkintä on yritykselle annettava tunnustus, joka perustuu tiettyihin vaatimuksiin. Nämä vaatimukset saattavat vaihdella maan, sertifiointitilan ja yritysjäsenen Milestonelle antaman tulositoumuksen mukaan. Yritys saa merkinnän tiettyjen kriteerien täyttymisen perusteella. Kun yritys täyttää nämä kriteerit, Milestone myöntää yritykselle välittömästi asianmukaisen merkinnän. Jos merkinnän kriteereitä ei täytetä muun muassa sen vuoksi, että sertifiointi on vanhentunut tai sertifioitu työntekijä poistuu yrityksen palveluksesta, Milestone myöntää yritykselle kolmen (3) kuukauden siirtymäajan kriteerien täyttämiseksi. Mikäli kriteereitä ei täytetä kolmen kuukauden kuluessa, merkinnän tasoa lasketaan.

Suositellut alennukset ansaitaan tulokriteereiden mukaan, ja niitä voidaan laskea kalenterivuoden alussa. Korkeampi suositeltu alennus voidaan ansaita milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Yrityksen suositeltu alennus on vain suuntaa-antava. Milestone ilmoittaa maahantuojalle/maahantuojille yrityksen suositellusta alennuksesta. Milestone tukee maahantuojia alennuksilla, jotka vaihtelevat yrityksen tason mukaan, ja maahantuoja määrittää oman harkintansa mukaan yritystä koskevan myyntihinnan.

3.f. My Milestone

Yritykselle myönnetään My Milestone -käyttöoikeus käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Yrityksen saamat käyttäjätunnukset ja salasanat ovat työntekijäkohtaisia, ja niitä on säilytettävä turvallisessa paikassa. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei saa jakaa kolmansille osapuolille. Milestone pidättää itsellään oikeuden peruuttaa kirjautumistunnukset väärinkäyttöepäilyjen nojalla.

My Milestone sisältää itse ohjelmaa koskevat viimeisimmät tiedot, joten se on syytä tarkistaa säännöllisin väliajoin.

3.g. Yrityksen tietojen käyttö

Yritys myöntää Milestonelle oikeuden yrityksen tietojen, muun muassa sen nimen, osoitteen, yhteystietojen ja profiiliin tallennetun logon käyttöön yrityksen mainostamiseksi Milestonen omistamilla verkkosivuilla, esimerkiksi osioissa, joissa ilmoitetaan, mistä tuotteita voi ostaa. Milestone ei missään tapauksessa esitä tai jaa kolmansien osapuolten luottamuksellisiksi merkittyjä yritystietoja julkisesti.

3.h. Liidien luonti ja yksityisyys

Milestone saattaa tarjota etuja auttaakseen yritystä luomaan liidejä ja tarjoamaan tukea myöntämällä käyttöoikeuden tietoihin, työkaluihin, malleihin ja raportteihin (esim. My Milestone -liidijärjestelmä). Milestone saattaa ajoittain etenkin jakaa yrityksen kanssa liidejä, jotka sisältävät asiakkaiden henkilötietoja. Henkilötietoihin sisältyvät tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa tai häneen voidaan ottaa yhteyttä (esim. nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumero, taloudelliset tiedot tai tilinumerot). Yritys ja yrityksen myyjät voivat käyttää Milestonen luomiin yritykselle toimitettuihin liideihin liittyviä henkilötietoja vain asiakasta kiinnostavan tietyn tuotteen tai palvelun tai tuote- ja/tai palvelusarjojen harjoittaman myynnin helpottamiseksi yrityksessä. Yritys ei saa käyttää tai jakaa Milestonen luomiin liideihin liittyviä henkilötietoja muihin tarkoituksiin, ellei yritys hanki asiakkaalta asianmukaista suostumusta.

3.i. Yrityksen oikeudet ja velvollisuudet

Yritys hyväksyy, että sen on aktiivisesti markkinoitava Milestone-tuotteita vähintäänkin maassa, jossa yrityksen rekisteröity toimipaikka sijaitsee.

Yritys voi ostaa ja jälleenmyydä Milestone Professional -tuotteita ilman lisäehtoja. Milestone myöntää Advanced-tuotteiden myyntioikeudet tietyn sertifiointitason ja hyväksynnän kautta. Nykyinen sertifiointitaso, joka vaaditaan Advanced-tuotteiden myyntiin, on kuvattu ohjelmaoppaassa. Yritys voi aktiivisesti käyttää Milestone-tuotteiden markkinointiin ohjelman nojalla käyttöön annettavia Milestone-aineistoja ja -palveluita.

3.j. Useat sijainnit (yksi organisaatio)

Tämä sopimus ei koske yritystä, jolla on useampia rekisteröityjä tytäryhtiöitä joko yhdessä tai useammassa maassa, mikäli emoyhtiö on nimenomaisesti ilmoittanut Milestonelle, että kaikki yksiköt liitetään emotiliin. Tällaisen yrityksen on allekirjoitettava erillinen sopimus. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Milestoneen.

3.k. Sähköisen viestinnän vastaanottoa koskeva suostumus

Kumppani ja kaikki sen palveluksessa olevat henkilöt hyväksyvät, että niille lähetetään tilaamatta toimitettuja sähköisiä tiedotteita Milestonelta. Kaikissa tällaisissa tilaamatta toimitetuissa sähköisissä tiedotteissa on oltava selkeä mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta sekä selkeä ilmoitus siitä, kuka lähettäjä on. Milestonelta lähetettävien tilaamatta toimitettujen sähköisten tiedotteiden täytyy koskea Milestonen ja kumppanin solmimaa liiketoimintasuhdetta.

3.l. Oikeuksien luovuttaminen

Kanavakumppanilla ei ole oikeutta siirtää tai muulla tavalla luovuttaa sopimuksen nojalla saamiaan oikeuksia tai velvoitteita ilman Milestonen ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Milestone voi siirtää kaikki sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa tytäryhtiölle tai siirtää ne Milestonen kaikkien varojen tai merkittävien varojen myynnin yhteydessä.

3.m. Vastuuvelvollisuus

Milestone on ryhtynyt kaikkiin mahdollisiin toimiin varmistaakseen, että My Milestone -osiossa esitettävä aineisto on oikeellista. Virheitä saattaa kuitenkin tapahtua. Milestone ei ole vastuussa virheellisestä aineistosta.

3.n. Tavaramerkit

Yrityksen on markkinoitava soveltamisalaan kuuluvia tuotteita Milestonen määrittämien tavaramerkkien, nimen, logon ja nimityksen avulla. Yritys ei saa hakea Milestonen omistuksessa olevien tavaramerkkien rekisteröintiä tai rekisteröidä Milestonen omistuksessa olevia tavaramerkkejä tai muita markkinaresursseja ja/tai asiakirjoja tai tavaramerkkejä, markkinointiresursseja ja/tai asiakirjoja, joita voidaan virheellisesti pitää Milestonen omistuksessa olevina tavaramerkkeinä. Yritys ei saa suoraan tai välillisesti käyttää Milestonen nimeä, tavaramerkkejä tai muita eksklusiivisia oikeuksia osana omaa nimeään.

3.o. Voimassaoloaika ja päättyminen

Yritys voi milloin tahansa peruuttaa ohjelmajäsenyyden ilmoittamalla Milestonelle asiasta kirjallisesti. Kaikki ohjelman oikeudet ja edut peruutetaan, ja yrityksen tiedot poistetaan Milestonen omistamien kaikkien verkkosivujen julkisista luetteloista. Yritys ei saa millään tavoin käyttää ohjelmamerkintää, logoja tai muita viitteitä ohjelmaan.

Kaikki yrityksen tai Milestonen hankkimat luottamukselliset tiedot on palautettava, tuhottava ja muulla tavoin pidettävä luottamuksellisina ohjelmajäsenyyden peruuttamisen jälkeen. Milestone pidättää oikeuden peruuttaa yrityksen ilmoittautuminen kirjallisesti milloin tahansa jäsenyyden myöntämisen jälkeen ja mistä syystä tahansa.

Hyväksy säännöt ja ehdot, jotta voit lähettää hakemuksen.

Milestone käsittelee yhteystietojasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Täältä löydät myös tietoja omista tietosuojaa koskevista oikeuksistasi sekä Milestonen tietojensäilyttämiskäytännöstä.

Kaikki kentät ovat pakollisia.*