Vi er stadig i gang med at lære dit sprog at kende

Vi arbejder hårdt på at gøre alle siderne på milestonesys.com tilgængelige på så mange sprog som muligt. Men denne proces tager tid. Selvom alle ​​vores funktioner er flersprogede. Så vil der være nogen sider, som denne, der endnu ikke er tilgængelig på dit sprog.
Tak for din forståelse.

OK, JEG FORSTÅR

Find a Milestone reseller

Ingen resultater, prøv et nyt område på kortet.
Der er for mange resultater, indskrænk din søgning.
Milestone Diamond-forhandler
Diamond-partnere betragtes som eksperter inden for deres felt og har omfattende uddannelse i og erfaring med hele vores produktportefølje. De er i stand til at opfylde installationsanmodninger for de mest sofistikerede og krævende projekter.
Milestone Platinum-forhandler
Platinum-partnere har modtaget det højeste niveau af træning og certificering i arbejdet med Milestones produkter og er i stand til at tilbyde hele spektret af Milestones produktportefølje. De har erfaring og færdigheder til at håndtere alle projekter, uanset kompleksitet.
Milestone Gold-forhandler
Gold-partnere er certificeret i design, installation og konfiguration af Milestones produkter. De kan sælge hele sortimentet af Milestone-produkter og er i stand til at håndtere projekter med moderat kompleksitet.
Milestone Silver-forhandler
Silver-partnere er kvalificerede til at sælge hele det forretningsklare produktprogram.
{{if ClassificationString == 'None' }} None {{else ClassificationString == 'Silver' }} Silver {{else ClassificationString == 'Gold' }} Gold {{else ClassificationString == 'Platinum' }} Platinum {{else ClassificationString == 'Diamond' }} Diamond {{/if}}
${Name}
${Address}
{{if PostalCode}} {{if State}} ${City}, ${State}, ${PostalCode}
{{else}} ${City}, ${PostalCode}
{{/if}} {{else}} ${City}
{{/if}} ${Country}
{{if Website}} ${Website}
{{/if}}
{{if Vertical}} Vertical: ${Vertical}
{{/if}} {{if Phone}} Phone: ${Phone} {{/if}}
{{if ClassificationString == 'None' }} {{else ClassificationString == 'Silver' }} Silver {{else ClassificationString == 'Gold' }} Gold {{else ClassificationString == 'Platinum' }} Platinum {{else ClassificationString == 'Diamond' }} Diamond {{/if}}


Milestone reseller levels

There are four levels of Milestone authorized partners, or resellers. The levels indicate the level of experience and expertise the resellers have with Milestone products. To find out about the specific services a reseller provides, please contact the individual reseller.

Milestone diamond reseller

Milestone Diamond reseller
Partners are considered experts within their field and have extensive training in and experience with our entire product portfolio. They are able to fulfill installation requests for the most sophisticated, demanding projects.

Milestone Platinum reseller

Milestone Platinum reseller
Platinum Partners have received the highest level of training and certification in working with Milestone products and are able to offer the full range of Milestone’s product portfolio. They have the experience and skills to handle all projects, regardless of complexity.

Milestone Gold reseller

Milestone Gold reseller
Gold Partners are certified in the design, installation and configuration of Milestone products. They can sell the full range of Milestone products and are capable of handling projects of moderate complexity.

Milestone Silver reseller

Milestone Silver reseller
Silver Partners are qualified to sell the entire business ready product range.