Vil du være Milestone-forhandler?

Oplev fordelene ved Milestone kanalpartner-programmet og få muligheden for at sælge Milestone-produkter ved at blive Milestone-forhandler. Ansøg nu ved at udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig med information om de næste skridt.

Når du udfylder formularen, skal du være opmærksom på nedestående:

1. Generiske e-mailadresser og webmailadresser fra virksomheder accepteres ikke. Som f.eks.; sales@, ceo@, @gmail.com, @hotmail.com
2. Indtast kun numeriske cifre i talfelter, da brug af tegnsætning eller symboler forhindrer indsendelsen af formularen.

Milestone-forhandlerprogram

Ved at sende denne formular accepterer du at blive kontaktet af Milestone angående din ansøgning. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke her.
Virksomhedsinformation
Virksomhedsnavn*
Indtast virksomhedsnavn.
Adresse*
Indtast din adresse.
Postnummer*
Indtast dit postnummer.
By*
Indtast din by.
Land eller region*
Vælg landet og regionen.
Momsnummer*
Indtast dit SE-nummer.
Virksomhedens hjemmeside*
Angiv virksomhedens webside.
Kontaktinformation
Fornavn*
Indtast dit navn.
Efternavn*
Indtast dit efternavn.
E-mail*
Angiv en gyldig e-mailadresse fra din virksomhed eller organisation.
Telefonnummer*
Indtast både landekode eller områdenummer og telefonnummer.
Foretrukket sprog*
Vælg et foretrukket sprog.
Vilkår og betingelser*

Vilkår og betingelser

VED AT RULLE NED TIL ENDEN AF DENNE AFTALE OG KLIKKE PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER" ACCEPTERER VIRKSOMHEDEN AT VÆRE BUNDET AF DENNE AFTALE OG HJEMMESIDEN (HERUNDER DENS VILKÅR FOR BRUG OG ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER), SOM ALLE ER INKORPORERET I OG UDGØR EN DEL AF DENNE AFTALE. VIRKSOMHEDEN ERKLÆRER OGSÅ, AT DEN HAR LÆST OG FORSTÅR NÆRVÆRENDE AFTALE. VIRKSOMHEDEN SKAL ACCEPTERE NÆRVÆRENDE AFTALE, FØR DEN KAN DELTAGE I MILESTONE PARTNER PROGRAM (MILESTONES PARTNERPROGRAM).

1. Omfang
2. Programmet
2.a. Deltagelse
2.b. Programændringer
2.c. Programfordele
2.d. Virksomhedens rettigheder
2.e. Produkter og priser
2.f. Partnermærker og anbefalede rabatter
2.g. My Milestone
2.h. Brug af virksomhedens oplysninger
2.i. Leadgenerering og fortrolighed
2.j. Flere lokationer (én organisation)
2.k. Samtykke til at modtage elektronisk kommunikation
2.l. Overdragelse
2.m. Ansvar
2.n. Varemærker
2.o. Løbetid og ophør
3. Definitioner

Milestone og virksomheden er enige om følgende vilkår for virksomhedens deltagelse i Milestone Partner Program.

1. Omfang

Dette program er udviklet til at hjælpe virksomheder med at levere løsninger baseret på Milestones teknologier. Virksomhedens deltagelse i dette program er frivilligt. Intet i denne aftale forhindrer virksomheden i at supportere, promovere, distribuere eller bruge teknologi, der ikke stammer fra Milestone.

2. Programmet

2.a. Deltagelse

Når virksomheden har accepteret denne aftale, vil Milestone meddele virksomheden sin accept og give oplysninger tilmelding.

2.b. Programændringer

Milestone er berettiget til at ændre programmet eller at standse programmet eller en del deraf. Milestone vil give virksomheden 30 dages skriftlig varsel, evt. pr. e-mail, om eventuelle væsentlige programændringer. Milestone vil dog give virksomheden 60 dages skriftlig varsel, evt. pr. e-mail, hvis Milestone har til hensigt at standse programmet. Disse meddelelser vil blive sendt til de adresser eller e-mailadresser, der er anført af virksomheden i dennes programprofil.

Ved alle øvrige ændringer er virksomheden ansvarlig for jævnligt at tjekke programmets hjemmeside. Virksomheden vil blive bundet af ændringer af programmets hjemmeside pr. den dato, hvor ændringerne opslås, men ændringerne vil ikke gælde med tilbagevirkende kraft.

2.c. Programfordele

Virksomheden vil få visse fordele i henhold til programmet, således som beskrevet i programvejledningen og på programmets hjemmeside. Fordelene kan variere alt efter programmærke, kompetence og land. Fordele kan omfatte anbefalet rabat, salg, markedsføring, undervisning, teknologi, tjenesteydelser, teknologiudviklingsprogrammer og muligheden for at købe, bruge og distribuere Milestone-produkter.

De fordele, som virksomheden får i henhold til programmet, herunder vedrørende software, der ikke må videresælges og demo-software, er ikke beregnet til at distribuere til virksomhedens kunder.

2.d. Virksomhedens rettigheder

Virksomheden anerkender aktivt at ville markedsføre Milestone-produkterne i det land, hvor virksomheden er retligt registreret. 

Virksomheden kan købe og ubetinget videresælge Milestone Professional-produkter. Milestone tildeler salgsrettigheder til Advanced produkter via et særligt certificeringsniveau og en godkendelsesprocedure. Det aktuelle certificeringsniveau, der er påkrævet for at sælge Advanced produkter, er beskrevet i programvejledningen. Virksomheden kan aktivt bruge materiale og tjenesteydelser tilhørende Milestone, der leveres som led i programmet, til at markedsføre Milestone-produkter.

2.e. Produkter og priser

Virksomheden kan få adgang til oplysninger om vejledende udsalgspriser under My Milestone. Milestone offentliggør nye prislister hvert kvartal via My Milestone. Milestone forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priserne på eksisterende produkter, introducere nye produkter og lade produkter udgå.

2.f. Partnermærker og anbefalede rabatter

Et partnermærke er en anerkendelse, der gives til virksomheden på baggrund af visse krav. Disse krav kan variere fra land til land, i henhold til certificeringsstatus og virksomhedens omsætningsengagement med Milestone. Virksomheden modtager et mærke baseret på opfyldelse af visse kriterier. Når virksomheden opfylder disse kriterier, vil virksomheden straks give virksomheden den relevante mærkning. I tilfælde af undladelse af at opfylde mærkningskriterierne, enten pga., men ikke begrænset til, udløb af certificering, eller hvis en certificeret medarbejder forlader virksomheden, giver Milestone virksomheden en periode på tre måneder til at opfylde kriterierne. Undladelse af at opfylde kriterierne efter tremånedersperioden medfører, at mærkningen bliver nedjusteret.

Anbefalede rabatter optjenes på baggrund af omsætningskriterier og kan justeres i starten af kalenderåret. En højere anbefalet rabat kan optjenes i hele kalenderåret. Virksomhedens anbefalede rabat er alene vejledende. Milestone informerer distributøren/distributørerne om virksomhedens anbefale rabat. Milestone hjælper distributørerne med rabatter, afhængigt af virksomhedens kategori, og distributøren fastsætter alene salgsprisen over for virksomheden.

2.g. My Milestone

Virksomheden tildeles adgang til My Milestone ved brug af et brugernavn og et password. Brugernavne og passwords er personlige for virksomhedens medarbejdere og skal opbevares på en sikker måde. Brugernavne og passwords må ikke distribueres til tredjeparter. Milestone forbeholder sig ret til at udbede sig loginoplysninger ved mistanke om misbrug.

My Milestone indeholder de seneste oplysninger, der vedrører selve programmet, så det anbefales at besøge stedet jævnligt.

2.h. Brug af virksomhedens oplysninger

Virksomheden giver Milestone ret til at bruge virksomhedens oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, navn, adresse, kontaktoplysninger og logo som anført i profilen, til at reklamere for virksomheden på en hjemmeside, der er ejet af Milestone, såsom købssiden. Milestone vil under ingen omstændigheder offentliggøre virksomhedens oplysninger, der er mærket som fortrolige, eller dele dem med en tredjepart.

2.i. Leadgenerering og fortrolighed

Milestone kan yde hjælp til virksomheden med generering af salgsleads og hjælp i form af adgang til oplysninger, værktøjer, skabeloner og rapporter (f.eks. My Milestone Lead-systemet). Særligt kan Milestone fra tid til anden dele leads med virksomheden, der indeholder personlige oplysninger om kunderne. Personlige oplysninger omfatter eventuelle oplysninger, der giver virksomheden mulighed for at identificere eller kontakte personer (såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, økonomiske oplysninger eller kontonumre). Personlige oplysninger vedrørende Milestone-genererede leads leveret til virksomheden må kun bruges af virksomheden og virksomhedens sælgere med henblik på at fremme virksomhedens salg af det givne produkt eller den givne tjenesteydelse eller række af produkter og/eller tjenesteydelser, der har kundens interesse. Virksomheden må ikke bruge eller dele personlige oplysninger vedrørende Milestone-genererede leads til noget andet formål, medmindre virksomheden indhenter behørigt samtykke hos kunden.

2.j. Flere lokationer (én organisation)

Virksomheder med mere end én juridisk tilknyttet virksomhed, enten i et eller flere lande, og såfremt moderselskabet har udtrykkeligt tilkendegivet over for Milestone, at alle enheder skal knyttes til moderselskabets konto, er ikke omfattet af denne aftale, men skal underskrive en særskilt aftale. Kontakt venligst Milestone for yderligere oplysninger.

2.k. Samtykke til at modtage elektronisk kommunikation

Partneren og alle omfattede personer giver herved deres samtykke til at modtage uopfordret elektronisk kommunikation fra Milestone. Hver enkelt uopfordret elektronisk meddelelse skal indeholde en tydelig angivelse af muligheden for at fravælge sådanne uopfordrede henvendelser samt en tydelig angivelse af afsenderen. Uopfordret elektronisk kommunikation fra Milestone skal være relevant for det forretningsforhold, der etableres mellem Milestone og partneren.

2.l. Overdragelse

Kanalpartneren skal ikke være berettiget til at overdrage eller på nogen anden måde overføre dennes rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen uden forudgående skriftligt samtykke fra Milestone. Milestone kan overføre alle rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til en tilknyttet virksomhed eller i forbindelse med salget af en stor del af eller alle Milestones aktiver.

2.m. Ansvar

Milestone har gjort sit yderste for at sikre, at de oplysninger om Milestone, der vises på My Milestone, er nøjagtige. Der kan dog opstå fejl. Milestone påtager sig intet ansvar eller nogen forpligtelse for ukorrekte oplysninger.

2.n. Varemærker

Virksomheden skal markedsføre de omfattede produkter ved brug af varemærker, navn, logo og benævnelse som fastlagt af Milestone. Virksomheden må ikke i salgsterritorierne eller andetsteds anmode om registrering af eller registrere varemærker eller nogen øvrige markedsressourcer og/eller øvrig dokumentation, der tilhører Milestone, eller varemærker, markedsføringsressourcer og/eller dokumentation, der kan forveksles med varemærker, der tilhører Milestone. Virksomheden må hverken direkte eller indirekte bruge Milestones navn, varemærker eller øvrige rettigheder som en del af sit eget navn.

2.o. Løbetid og ophør

Virksomheden kan til enhver til opsige medlemskabet af programmet ved at orientere Milestone skriftligt. Alle fordele ved programrettigheder tilbagekaldes, og virksomhedens detaljer fjernes fra enhver offentlig fortegnelse på enhver hjemmeside, der tilhører Milestone. Virksomheden må ikke bruge programmærker, logoer eller nogen øvrige referencer til programmet på nogen måde.

Alle fortrolige oplysninger, der indehaves af virksomheden eller Milestone, skal returneres, destrueres eller på anden måde opbevares fortroligt i mindst 12 måneder efter, at programmet er opsagt. Milestone forbeholder sig ret til til enhver tid skriftligt at tilbagekalde virksomhedens tilmelding, efter den er blevet tildelt.

3. Definitioner

"Tilknyttet virksomhed" betyder enhver juridisk enhed, der ejer, ejes af eller ejes i fællesskab af Milestone eller virksomheden. Ejer betyder at besidde eller kontrollere mere end 50 % af aktierne, interesserne eller aktiverne i en juridisk enhed.

"Aftale" betyder denne Milestone kanalpartnerprogramaftale.

"Virksomhed" betyder den forretningsenhed, der er anført i underskriftsfeltet, der er indgået denne aftale.

"Lokation" betyder virksomhedens tilknyttede enhed(er), som har tilmeldt sig programmet og som er tilknyttet programmet i forhold til at dele programfordele.

"Milestone" betyder Milestone Systems A/S (og dennes tilknyttede enheder i det omfang, dette måtte være relevant).

"Milestone-materiale" betyder enhver Milestone-teknologi (herunder software), tjenester, information, materiale og øvrige fordele, der tilbydes til virksomheden via programmet.

"Program" betyder Milestones partnerprogram.

"Programmedlem" betyder en forretningsenhed, der opfylder programmets krav som defineret i programvejledningen.

"Programvejledning" betyder den vejledning, der findes på programmets hjemmeside, og som er inkorporeret i nærværende aftale. Programvejledningen giver yderligere vejledning om programmet og programkravene.

"Programmærke(r)" betyder omfanget af virksomhedens deltagelse i programmet. Der er fire programniveauer: (i) Sølv, (ii) guld, (iii) platin og (iv) diamant. Programmærker og krav er beskrevet fuldt ud i programvejledningen.

"Programmets hjemmeside" betyder den hjemmeside, der p.t. findes på adressen https://www.milestonesys.com/MyMilestone eller en tilsvarende lokal side, eller en efterfølgende side, der er designeret af Milestone. Programmets hjemmeside indeholder værktøjer og oplysninger om programmet, herunder programvejledningen.

"Tjenesteydelser" betyder support, konsulentbistand og øvrige tjenester eller anden vejledning, herunder eventuelle efterfølgende levering af tjenester, der leveres via programmet eller på anden vis.

"Denne aftale er udfærdiget i to versioner, den ene på dansk og den anden på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmende fortolkninger mellem versionen på dansk og versionen på engelsk vil den engelske version være gældende."

For at indsende ansøgningen skal du acceptere vilkårene og betingelserne.

Milestone behandler dine kontaktdata i overensstemmelse med vores Privacy Policy. Her finder du også information om dine personlige rettigheder og vores tilbageholdelsespolitik.

Alle felter er obligatoriske.*